Expeditie Basisschool - KIMMIC
22237
post-template-default,single,single-post,postid-22237,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.5,vertical_menu_enabled, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,wpb-js-composer js-comp-ver-6.3.0,vc_responsive

Expeditie Basisschool

Na mopperen op het schoolplein over het eenzijdige schooladvies in groep acht en de slechte communicatie en samenwerking met de school en de leerkrachten, heb ik, Kim Bogaerts, samen met mede-initiatiefnemer Marlies Pulsford, onze frustratie en boosheid omgezet naar iets positiefs: Expeditie Basisschool.


Met ons initiatief willen we basisscholen helpen en begeleiden in het stimuleren en optimaliseren van ouderbetrokkenheid. De ontwikkeling en het leren van kinderen thuis en op de basisschool wordt bevorderd door een optimale driehoeksrelatie tussen leerkracht, leerling en ouders. Leren draait niet meer primair om kennis, maar zeker ook om het ontwikkelen van wereldse vaardigheden als creativiteit, inlevingsvermogen, kritisch denken, nieuwsgierigheid en samenwerken. Opvoeding en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Betrokkenheid van ouders draagt bij aan het welbevinden, de motivatie en het zelfvertrouwen van kinderen. Stimuleer samen als gelijkwaardige partners de ideale ontwikkelroute van acht jaar basisonderwijs. Elk kind verdient het beste. Thuis en op school.

Expeditie Basisschool wil ouderbetrokkenheid versterken; betere communicatie, meer samenwerking en wederzijds begrip tussen school en ouders zorgen voor een optimale schoolloopbaan van het kind.

Wij hebben een handzaam pakket ontwikkeld dat antwoord geeft op de vraag: Hoe moet ik als school invulling geven aan ouderbetrokkenheid. Geïnteresseerd? Vraag naar de direct toepasbare Expeditie Basisschool Starters-kit.

www.expeditiebasisschool.nl